KPK PRINT, s.r.o.

Rating a informácie o KPK PRINT, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre KPK PRINT, s.r.o. 9609 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 628517. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 27.4923% spoločností je horších ako KPK PRINT, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti KPK PRINT, s.r.o." href="http://kpk-print.sk-rating.com/">
   <img src="http://kpk-print.sk-rating.com/kpk-print.png" width="150" height="25" alt="Rating KPK PRINT, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating KPK PRINT, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia